تاریخچه فرش

تاریخچه گلیم (بخش سوم)

بافندگی در مناطق گوناگون و در زمان های مختلف بی وقفه روبه پیش بوده است ، منابع تاریخی بسیاری در مورد بافندگی و نوع و کیفیت آن چون ایلیاد هومر و کتاب مقدس انجیل باقی است.

 

در نقاشی های ابتدایی مقبره های مصری آشکارا بافندگان در حال تصویر شده اند. همچنین در نقوش تابوت های سنگی مشکوفه در اطراف رود نیل نقوش مراحل مختلف بافندگی را که قدمت آن به حدود هزار سال قبل از میلاد می رسد می توان یافت.

دام داری و اصلاح نژاد گوسفند ، بز ، اسب و شتر ، وفور ماده ی اولیه صنعت بافندگی ، یعنی پشم را تضمین می کرد. کشف منابع غنی گیاهی و حیوانی نیز تهیه مواد رنگی را دائما غنی تر و آسان تر می کرد. از دیرباز بعضی قبایل و مناطق به لحاظ پرورش تخصصی نژاد های بز و گوسفند مشهور بوده اند و رنگرزی به دلیل تهیه ی رنگ های درخشان تقریبا به مقام کاهنان و جادوگران می رسیدند. در پانصد سال گذشته مواد خام برای تولید بافندگی در تجارت بین المللی نقش مهمی داشته است. پشم قفقاز ، رنگ های آبی و نیلی هندوستان ، رنگ ارغوانی جنوب و شرق مدیترانه ، چنان ارزشمند بود که در آسیا و خاور دور با طلا برابری می کرد.

از آنجا که منسوجات اگر به صورت ویژه ای حفاظت نشود کوتاه زمانی پس از تولید می پوسد و از بین می رود ، هرگز قدمت واقعی سوابق بافندگی اقوام مختلف شناخته نخواهد شد. ابزار استخوانی و چوبی و دیگر آلات بافندگی مانند شانه ها ، دوک ها ی نخ ریسی ، دارهای چوبی و دیگر آلات بافندگی کهن نیز در زیر خاک محفوظ نمی ماند و به همین دلیل فقط ابزار سنگی یا فلزی به جای مانده نشانگر سابقه ی تولید منسوجات است. البته اندک دست بافته های کشف شده از کیفیت عالی ، تکنیک پیچیده و نبوغ هنرمندانه ی آفرینندگان آن حکایت می کند. آن چه در مقبره های صحرایی آمریکای جنوبی و غارهای یخ زده ی پازیریک در سیبری کشف شده ، حتی به مقیاس امروز نیز تقریبا از هرگونه نقصی عاری است.

منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

منبع :