اخبار فرش

کارگاه آموزش طراحی فرش با مشارکت خوشه فرش و انجمن طراحان و نقاشان فرش استان خراسان رضوی

گزارش تصویری

 

منبع :