تاریخچه فرش

تاریخچه گلیم (بخش چهارم)

بافته های کشف شده در پازیریک ، فرش نیمه تمامی که با اشکال فیگوراتیو تزیین شده ، یا انواع گلیم بافت ها و نمدهای متعلق به قرن های چهارم و پنجم قبل از میلاد ، نمونه های فوق العاده جالبی از نخستین قالی بافی در شرق است.

 

چنین دست بافت هایی بی گمان از اسکان دایم اقوام بافنده و آگاهی از سطوح بسیار بالای فنی حکایت می کند. با اطمینان می توان گفت که این منطقه در بافت گلیم یک مرکز نخستین محسوب می شده ولی با این همه زمان دقیق برای آن به آسانی میسر نیست. همچنین معلوم نخواهد شد که فنون باستانی گلیم بافی تا چه حد در دنیا رواج داشته است. قطعه های بافته شده ی دیگری در حفاری های جنوب سیبری و شمال مغولستان به دست آمده که مشابه آن در تنگه ی آناتولی نیز دیده شده است.

در حفاری های فریقیه در آناتولی بافته هایی متعلق به قرن هفتم قبل از میلاد به دست آمده که با وجود آسیب دیده گی به عنوان گلیم باف شناسایی شده است. باستان شناسان توانسته اند در سراسر منطقه ی آناتولی به خصوص دورق (Dorak) انواع ابزار و ادوات بافندگی و آثاری از بافت گلیم و همچنین گلیم پاره های متعددی از قرن های هجدهم و نوزدهم قبل از میلاد که زمان و مکان دقیق بافت آن ها مشخص نیست کشف کنند. سوای بافته های یافت شده در مقبره های آسیای مرکزی و گلیم پاره ها و قالی های به دست آمده در قرون هجدهم و نوزدهم دیگر شواهد گلیم بافی به یافته های مصر و آناتولی منحصر می شود.

منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

منبع :