در حاشیه

ده ویژگی بازاریاب حرفه ای

1-مانند یک پزشک حرفه ای عمل می کند


2-نه شنیدن را به عنوان بخشی از حرفه خود پذیرفته است
3- از هر فرصتی برای مشتری یابی استفاده می کند
4-حرفه بازاریابی وفروش رادوست دارد
5-نگرش مثبتی دارد
6-به شدت پیگیراست
7-دارای ارتباطی بالایی است
8-کارایی واثربخشی بالایی دارد
9-اهل یادگیری وبه شدت آموزش پذیراست
10-مردم رادوست داشته ونگاه مشتری مدارانه ای دارد .


با تشکر از جناب سادات

منبع :