نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش تصویری: نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف در هشترود

در این نمایشگاه که در محل سالن شهید باکری هشترود برپا شده آثار دستی فعالان صنعت فرش در هشترود به نمایش گذاشته شده است.

DSCF3598

DSCF3603

DSCF3607

DSCF3609

DSCF3617

DSCF3621

DSCF3623

DSCF3627

DSCF3630

DSCF3634

DSCF3641

DSCF3643

DSCF3645

DSCF3647

DSCF3649

DSCF3650

DSCF3657

DSCF3661

DSCF3671

DSCF3673

DSCF3676

پیک هشترود

منبع :