اخبار فرش

افت قالی تبریز بی‌اعتبار شدن آن را در پی دارد

ثبت شدن در عرصه های جهانی تنها گام نخست است و مهمتر از آن بهره گیری از این عنوان و اطلاع رسانی گسترده و تبلیغ و ترویج آن در میان افکار عمومی مخاطبان است.

به بهانه ثبت جهانی شدن فرش تبریز سراغ حمید کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران رفتیم و پاسخ سئوالاتمان را دریافت کردیم.

وی افزود: بی گمان بهره گیری از فرصت ها و بسترهای مختلف در عرصه بین المللی به سود کشورمان و در مسیر معرفی و پاسداری از داشته های فرهنگی و هنری ما اتفاقی فرخنده و شایسته است و برای همین هم مرکز ملی فرش ایران نیز از آنچه از سوی معاونت صنایع دستی سازمان میراث برای ثبت تبریز به عنوان شهر خلاق فرش دنبال شد استقبال کرد.

به نظر شما اهمیت انتخاب تبریزبه عنوان شهر جهانی بافت فرش چیست؟

پیش از این به همت مرکز ملی فرش ایران و تشکل های فرش منطقه،قالی تبریز در سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به ثبت جهانی رسید و اکنون نیز از بستر شورای جهانی صنایع دستی بهره گیری شده است.

هرچند که تبریز در حوزه قالیبافی دارای شهرت مناسبی است اما استفاده از این بسترهای جهانی می تواند به تقویت نام و نشان قالی این شهر و آوازه بهتر و بیشتر آن یاری برساند.

نقش مدیریت کلان و مشخصا مرکز ملی فرش ایران در دریافت عنوان شهر جهانی بافت فرش چه بوده است؟

بی گمان بهره گیری از فرصت ها و بسترهای مختلف در عرصه بین المللی به سود کشورمان و در مسیر معرفی و پاسداری از داشته های فرهنگی و هنری ما اتفاقی فرخنده و شایسته است و برای همین هم مرکز ملی فرش ایران نیز از آنچه از سوی معاونت صنایع دستی سازمان میراث برای ثبت تبریز به عنوان شهر خلاق فرش دنبال شد استقبال کرد.

این مرکز به محض آگاهی یافتن از پیشنهاد معاونت صنایع دستی اقدام به هماهنگی با بخش ها و واحدهای مرتبط با فرش دستباف در شهر تبریز کرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی و اداره فرش این سازمان مامور به انجام هماهنگی های مربوطه شدند.

اطلاع رسانی و هماهنگی با گروه فرش دانشگاه، تشکل های قالی، واحدهای فعال در بازار مظفریه و دیگر بخش ها برای میزبانی مناسب از نمایندگان شورای جهانی صنایع دستی در همین مسیر رخ داد.

رویکرد مرکز ملی فرش ایران دردفاع از این عنوان جهانی و بهر گیری حداکثری از فرصت پیش آمده چیست؟

مرکز ملی فرش ایران به دنبال بهره گیری از این محمل نه فقط برای تبریز که برای همه مناطق فرشبافی در کشور است. تاکنون 15 منطقه فرشبافی کشور به همت این مرکز در سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت جهانی رسیده اند که دو شهر تبریز و هریس در آذربایجان شرقی نیز از آن جمله اند.

بی گمان این مرکز با ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارد تلاش خواهد کردتا بهره برداری شایسته ای از این فرصت ها برای هنر- صنعت قالی کشور و هنرمندان صورت بگیرد.

به نظرتان چه اقداماتی برای بهرمندی حداکثری از این رویداد جهانی لازم است؟

ثبت شدن در عرصه های جهانی تنها گام نخست است و مهمتر از آن بهره گیری از این عنوان و اطلاع رسانی گسترده و تبلیغ و ترویج آن در میان افکار عمومی مخاطبان است. باید همواره و با ابزارهای گوناگون این عنوان های جهانی را در خارج از مرزهای کشور گوشزد کرد.

بایگانی کردن این عنوان هیچ سودی برای تبریزو قالی آن نخواهد داشت و شایسته است در تبلیغات برون مرزی، در نمایشگاه های بین المللی، در رویدادهای فرهنگی و تجاری خارج از کشور و بسترهایی از این دست این مساله مکرر و مداوم اطلاع رسانی شود تا به خوبی در ذهن مخاطبان جایگیر شود.

متولیان قالی تبریز برای حفظ عنوان جهانی "شهر بافت قالی" در سالهای آتی باید چه تدابیری اتخاذ کنند ؟

آنچه بیش از هر چیزی ممکن است این عنوان را بی اعتبار و مخدوش کند، افت و نزول قالی تبریز است. آنچنان که از دیرباز گفته اند حرمت امامزاده را متولی نگه می دارد و اگر اصحاب قالی تبریز قدر پیشینه و داشته های خود در هنر- صنعت قالی را ندانند و اگر مواد اولیه نامرغوب، تقلب و کم دقتی در بافت، بی ثباتی در رنگرزی و کاستی هایی اینچنینی در قالی تبریزاتفاق بیافتد، اعتباری برای عنوان های جهانی باقی نخواهد ماند و این عناوین کارکرد عکس پیدا خواهند کرد.

بنابراین باید خود متولیان قالی تبریز قدر آنچه دارند را بدانند و حرمتش را نگه دارند.

ضرورت ها و اولویت های پیش روی متولیان قالی برای ارتقا جایگاه آن چه خواهدبود؟

نگاه همزمان به ابعاد مختلف این هنر- صنعت از وجوه هنری، تاریخی و فرهنگی تا وجوه اشتغالزایی، اقتصادی و ارزآوری آن ضروری است و باید همه ارکان این هنر- صنعت از هنرمندان طراح و رنگرز و بافنده تا فعالان دیگر عرصه های تولید و تجارت مورد حمایت قرار گیرند.

اقدامات و تدابیر عملی در سطح بین المللی برای شناساندن بهتر قالی تبریز چه می تواندباشد؟

استفاده از فرصت های برون مرزی از جمله نمایشگاه های فرش دستباف در عرصه بین المللی، حضور در رویدادهای فرهنگی و هنری بین المللی، توجه به ابزارهای تبلیغاتی در عرصه جهانی و اقداماتی از این دست از حداقل های مورد توجه در این وادی خواهند بود.

گفت و گو از افخم ابراهیمی

نصر نیوز

منبع :