تاریخچه فرش

تاریخچه گلیم (بخش نهم)

بافتن گلیم های جدید برای فروش امروزه به صنعتی پر رونق تبدیل شده است. مشخصات گلیم های امروزی با گلیم هایی که بافنده ها برای مصارف شخصی و یا عروسان برای جهیزیه ی خود می بافتند به کلی متفاوت است با این همه بازار فروش خوبی دارد.

 

با آن که گلیم های امروزی از ترکیب بندی طرح های اصیل بهره می گیرد اما کیفیت پشم ها اغلب پست و رنگ ها نیز بی ثبات است. این گلیم ها علی رغم کیفیت نامرغوب به دلیل قیمت های نازل در غرب محبوبیت و خریداران بسیار دارد. بافت گلیم های جدید بسیار متنوع است. در میان آن ها هم گونه های ارزان قیمت باب بازار و هم بدل بافت های گلیم اصیل ، با پشم دست ریس و رنگ های طبیعی و طرح های سنتی را می توان یافت.

در سال های اخیر انگیزه های گلیم بافی تغییر بسیار کرده است : گلیم هایی که برای فروش به توریست یا مصارف عمومی در بازار بین المللی بافته می شود ، به طور کلی جایگزین نمونه های سنتی شده است که برای مصارف خانگی یا به عنوان جزیی از یک جهیزیه تولید می شد. امروزه بازار گلیم علاقه مندان به آن را گیج می کند در این بازار می توان نمونه های سنتی تولید شده در روستاها را در کنار گلیم های جدید تجاری یافت که با کیفیت ها و قیمت های مختلف بافته شده است.

امروزه از بهای واقعی گلیم فقط متخصصان آشنا با گلیم های قدیم و جدید و آشنا با بافت عشایر و روستاهای مناطق مختلف ، اطلاع دارند. مطالعه و بررسی زیبایی و صفات ممتاز گلیم چه عتیقه ای گران بها و نشانگر هویت نژادی باشد و چه دست بافته ای جدید با رنگ های شیمیایی دارای جذابیت ویژه ای است.

گلیم دارای سه اندازه ی شناخته شده است : گلیم بزرگ با طول 3 متر و بیش تر و عرض 1.75 متر ، گلیم متوسط با طول 2 متر و بیش تر و عرض یک متر و گلیم کوچک که طول آن یک برابر و نیم عرض آن است.

منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

منبع :