نمایشگاه ها و همایش ها

گزارشی از نمایشگاه همدان

 گزارش مختصری از بازدید نمایشگاه فرش همدان خدمت دوستان ارائه میدهم.


ابتدا به ساکن که نه در ورودی شهر و نه در هیچ جای شهر اثری از اطلاع رسانی وجود نمایشگاه فرش دستباف همدان تا جلوی خود محل برگزاری ندیدم. شایان ذکر است با توجه به تشییع جنازه شهید عزیز سردار همدانی تمام شهر و بیلبوردها به تصویر این شهید گرانقدر مزین شده بود.
در بدو ورود به نمایشگاه که پارکینگ جا به اندازه کافی نداشت و مجبور به پارک خودرو در زمین خالی پشت نمایشگاه شدم....
به محض ورود به محوطه اصلی و حیات جلوی سالن ابن سینا با مجموعه از دار و بیلبورد مواجه شدم که گویا علیرغم بودجه اندک نتیجه تلاش اداره فرش سازمان صنعت معدن همدان در محیا کردن محل اطلاع رسانی از قالی مناطق همدان و مسابقه بود که تصاویر آنرا از شماره 1 تا 5 ملاحظه میفرمایید. برخی بیلبوردهای اطلاع رسانی خوانا نبود که به کمک پرسنل محترم آن اداره موفق به تصویر برداری شدم(تصویر 6)....
داخل نمایشگاه تصویر های 7 تا 11 را بدون شرح ملاحظه میکنید.
گفتگوهای اجمالی با برخی غرفه داران حاکی از رضایت نسبی از فروش نمایشگاهی داشتند و البته بیشتر تابلو فرش.
به نسبت تعداد غرفه های فرش مناطق کردستان در نمایشگاه بیشتر به چشم میخورد.تبریز هم به نسبت خوب شرکت کننده داشت و البته انگشت شمار قالی های بی کیفیتی از خود همدان و مناطق آن یافت میشد.
در ادامه به ذکر چند مورد جالب موجود اشاره خواهم کرد...

گزارشی از نمایشگاه همدان به قلم جناب ایردپناهی

منبع :