نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی مشکین شهر

دست بافت های مشکین شهر شباهت زیادی به فرش های سراب دارد . در مراکز بافندگی این شهر فرش ها و کناره های بادوام و ضخیم بافت با طرح های هندسی بافته می شوند .

 

در متن سرمه ای فرش های آن اغلب یک ردیف ترنج شش ضلعی با محیط اره مانند به رنگ قرمز لاکی بافته می شوند . حاشیه ی فرش شامل سه تا چهار ردیف نوار هم عرض باریک مملو از موتیف ها و شکل های کوچک هندسی است .

سایر مراکز قالی بافی آذربایجان عبارت اند از : لمبران ، گوروان ، شرابیان ، مغان که طرح ها و رنگ ها و نوع بافت آنها در مایه های کلی تبریز و گاهی قفقاز ولی بیشتر از نوع متوسط و بازار پسند هستند .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :