اخبار فرش

تاکید رییس مرکز ملی فرش ایران بر وجوه هنری فرش دستباف ایران

رییس مرکز ملی فرش ایران بر وجوه هنری فرش دستباف ایران و سایر وجوه هنری آن در برابر رقبا تاکید کرد.

به گزارش "شاتا"حمید کارگر در دیدار با اعضای هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان فرش دستباف ایران در اروپا (آلمان) نظرات و دیدگاه های آنان را درباره وضعیت کنونی تجارت فرش دستباف ایران در اروپا جویا شد.

لزوم تاکید بر وجوه هنری فرش دستباف ایران و اصالت ها و نقاط قوت آن در برابر رقبا، ضرورت معرفی و تبلیغ ویژگی های رقابتی فرش ایران، نگرانی از تولید فرش در کشورهای رقیب با نقشه و مواد اولیه ایرانی و نارضایتی از انتقال تورم داخلی کشور بر قیمت عرضه فرش در خارج از کشور، از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود که ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارگر در این نشست اظهار امیدواری کرد انتقال این دیدگاه ها آنچنانکه مورد انتظار و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است در کنار جستن راهکارهای برون رفت از وضع کنونی، منجر به بهبود تولید و تجارت فرش دستباف ایران شود.

صدای صنعت

منبع :