نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی کردستان

عشایر کرد از اسلاف قدیمی ترین اقوام آریایی هستند که از چهار هزار سال پیش تا کنون محدوده ای در جنوب قفقاز و شمال عراق و شرق ترکیه را در دامنه های سلسله جبال زاگرس اشغال کرده اند.

دشت ها و کوه پایه هایی که این عشایر را در خود جای داده اند از مناطق مهم گله داری ایران هستند . پشم های حاصله از گوسفندان این ایلات علاوه بر مصارف محلی ، در دیگر مراکز فرش بافی ایران نیز مصرف می شوند .

قالی بافی پیشه ی با سابقه ای است که از سا لها پیش افراد ساکن در مراکز شهری و روستایی این منطقه را به خود مشغول داشته و در نتیجه شهرت فراوانی نیز برای فرش ایران در بازارهای خارج و داخل به همراه آورده است . بافت قالی و قالیچه در نیمی از شهرها و دهات این استان رواج کامل دارد . در واحدهای بافندگی این استان جمعا در حدود 42000 دار قالی برپا است که 83000 کارگر بافنده در آنها به کار بافت فرش اشتغال دارند .

دست بافت های تیره های مختلف کرد و شهر نشینان استان های کردستان و کرمانشاهان ، جز در مورد گره ای که به کار می برند ، (گره ترکی) موارد مشابه چندانی در طرح و رنگ و پرز و پودهای مصرفی با یکدیگر ندارند که برای شناخت بهتر ، آنها را جداگانه باید مورد مطالع قرار داد .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :