نقوش و طرح های فرش

بررسی طرح و رنگ فرش صابر(قسمت یازدهم)

 بررسی نمونه فرش های صابر از حیث طرح ورنگ


فرش شماره 1

شکل3-5 قالی لچک وترنج معروف به شیخ صفی
نام شی: قالی لچک وترنج معروف به شیخ صفی
تاریخ ورود به آستان قدس: نامعلوم
محل نگهداری: انبار(مخزن)
رده بندی: موزه ای،نمایشگاهی،مجموعه ای،مطالعاتی
ارزش فرهنگی: مردم شناختی،هنری،مدارک تاریخی
خریداری شده : توسط آستان قدس رضوی
جنس: تار و پود و پود نازک پنبه ای،پرز ابریشم
ابعاد:790*447 سانتیمتر
نوع: بزرگ پارچه(بالاتر از 9 متر)
دوره تاریخی: پهلوی دوم
محل بافت: مشهد
تاریخ بافت: نامعلوم
وضعیت کلی :کامل
آسیب شناختی: آسیب دیده،ساییده شده،مرمت شده
تولید کننده: عباسقلی صابر
نام طراح: نامعلوم
نوع طرح: 1.4 گردان
تکنیک بافت: لول باف
نوع گره: متقارن(ترکی)
رج شمار:40 گره در 7 سانتیمتر
شیوه پود گذاری: دو پود(هر رج پود ضخیم و هر دو رج یک پود نازک(مواج))
نوع رنگ: طبیعی
شکل: مستطیل
کتیبه: دارد
شرح کتیبه: صابر
رنگ های موجود در فرش: عنابی،قرمز،لاکی،سورمه ای،آبی،سبز،کرم
شیرازه: متصل،ساده،سورمه ای
کاربرد: زیر انداز

فرش شماره2

شکل 3-6 قالی افشان شاه عباسی
نام شی: قالی افشان شاه عباسی
تاریخ ورود به آستان قدس :21/3/52
محل نگهداری: انبار(مخزن)
رده بندی: موزه ای،نمایشگاهی،مجموعه ای،مطالعاتی
ارزش فرهنگی: مردم شناختی،هنری،مدارک تاریخی
خریداری شده: توسط آستان قدس رضوی
جنس: تار و پود و پود نازک پنبه ای،پرز ابریشم
ابعاد: 248*364 سانتیمتر
نوع: بزرگ پارچه(بالاتر از 9 متر)
دوره تاریخی: پهلوی دوم
محل بافت: مشهد
نحوه مالکیت: نا معلوم
وضعیت کلی :کامل
آسیب شناختی: آسیب دیده،ساییده شده،مرمت شده
تولید کننده: عباسقلی صابر
نام طراح: نامعلوم
نوع طرح: افشان 1.4 گردان
تاریخ بافت: نا معلوم
تکنیک بافت: لول بافت
نوع گره: متقارن(ترکی)
رج شمار:60 گره در 7 سانتیمتر
شیوه پود گذاری: دو پود(هر رج پود ضخیم و هر دو رج یک پود نازک(مواج))
نوع رنگ: طبیعی
شکل: مستطیل
کتیبه: دارد
شرح کتیبه: صابر
شیرازه: دارای گلیم بافت ابریشمی به عرض دو سانتیمتر
رنگ های به کار رفته: سورمه ای،کرم،قرمز،آبی وحنایی
کاربرد: زیر انداز

فرش شماره 3

شکل 3-7 قالی افشان
نام شی: قالی افشان
تاریخ ورود به آستان قدس :21/3/52
محل نگهداری: انبار(مخزن)
رده بندی: موزه ای، نمایشگاهی، مجموعه ای، مطالعاتی
ارزش فرهنگی: مردم شناختی، هنری، مدارک تاریخی
خریداری شده : توسط آستان قدس رضوی
جنس: تار و پود و پود نازک پنبه ای، پرز ابریشم
ابعاد: 528*536 سانتیمتر
نوع: بزرگ پارچه(بالاتر از 9 متر)
دوره تاریخی: پهلوی دوم
محل بافت: مشهد
نحوه مالکیت: نا معلوم
وضعیت کلی: کامل
آسیب شناختی: آسیب دیده، ساییده شده، مرمت شده
تولید کننده: عباسقلی صابر
نام طراح: نامعلوم
نوع طرح: واگیره ای
تاریخ بافت: نا معلوم
تکنیک بافت: لول بافت
نوع گره: متقارن(ترکی)
رج شمار: 42 گره در 7 سانتیمتر
شیوه پود گذاری: دو پود(هر چند رج یک پود نازک)
نوع رنگ: طبیعی
شکل: مستطیل
کتیبه: دارد
شرح کتیبه: صابر
شیرازه: متصل، ساده، سورمه ای
رنگ های به کار رفته: سورمه ای،قرمز(قرمزدانه)،آبی تیره و روشن، صدری، سفید، زیتونی، سبزآبی، فیلی، قهوه ای، صورتی، نارنجی و زرد
کاربرد: زیرانداز


فرش شماره 4

شکل 3-8 قالی گل افشان سراسری

نام شی: قالی گل افشان سراسری
محل نگهداری: موزه فرش ایران(در معرض دید)
رده بندی: موزه ای،نمایشگاهی،مجموعه ای،مطالعاتی
ارزش فرهنگی: مردم شناختی،هنری،مدارک تاریخی
خریداری شده: نا معلوم
جنس: تار و پود و پود نازک پنبه ای،پرز ابریشم
ابعاد: 398*541 سانتیمتر
نوع: بزرگ پارچه(بالاتر از 9 متر)
دوره تاریخی: پهلوی دوم
محل بافت: مشهد
نحوه مالکیت: نا معلوم
وضعیت کلی: کامل
تولید کننده: عباسقلی صابر
نام طراح: نامعلوم
نوع طرح: افشان 1.4 گردان
تاریخ بافت: نا معلوم
تکنیک بافت: لول بافت
نوع گره: نامتقارن(فارسی)
رج شمار:70 گره در 7 سانتیمتر
نوع رنگ: طبیعی
شکل: مستطیل
کتیبه: دارد
شرح کتیبه: صابر
شیرازه: دارای گلیم بافت ابریشمی به عرض دو سانتیمتر
رنگ های به کار رفته: سورمه ای،قرمز(قرمزدانه)،آبی تیره و روشن،صدری،سفید،زیتونی،سبزآبی،فیلی،قهوه ای،صورتی،نارنجی و زرد
کاربرد: زیر انداز

شکل 3-9 ذرع ونیم شاه عباسی افشان، بافت کارگاه صابر

شکل 3-10 ذرع و نیم شاه عباسی افشان، بافت کارگاه صابر

شکل 3-11 یکی از فرش های صابر که بعد از در گذشت او نیمه تمام ماند.

پژوهشگر: محدثه حائری

منبع :