اخبار فرش

نشست بررسی چگونگی تبلیغات فرش دستباف تشکیل شد

نشست بحث و بررسی درباره چگونگی تبلیغات فرش دستباف ایران در اروپا در محل یکی از آژانس های تبلیغاتی آلمان تشکیل شد.

در این نشست که در دفتر شرکت UP Advertising در هامبورگ و با حضور رییس مرکز ملی فرش ایران و برخی از اعضای اتحادیه واردکنندگان فرش ایران در اروپا تشکیل شد، طرح تبلیغاتی پیشنهاد شده از سوی شرکت یادشده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برپایه گزارش یادشده، طرح مذکور بر مبنای تبلیغ غیر مستقیم فرش ایرانی بنا شده است و استفاده از رهبران فکری جامعه وچهره های مرجع محور اصلی اجرای این کمپین تبلیغاتی است.
در این نشست دوساعته رییس مرکز ملی فرش ایران و اعضای اتحادیه واردکنندگان فرش ایران در اروپا در چالش با ارایه دهنده طرح (JOACHIM PABST) به بحث و بررسی ابعاد مختلف طرح پیشنهادی و چگونگی تطبیق یافتن فرش دستباف ایران و ویژگی های تولید و تجارت آن با یک برنامه تبلیغاتی در جغرافیای اروپا پرداختند.
در این طرح که در صورت نهایی شدن در بازه زمانی 5 ساله و به صورت گام به گام اجرا خواهد شد، رسانه های مختلف سهم خواهند داشت و فرش ایرانی از طریق مراجع فکری جامعه به درون افکار عمومی راه خواهد یافت.
قرار است بررسی های دقیق تر درباره طرح یادشده و هزینه های آن تداوم یابد.

شاتا نیوز

منبع :