نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی سُنقُر

عشایر نیمه چادر نشین کلیایی ساکن در سُنقُر و توابع آن با تولیداتی قابل توجه چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت تا حدی کمبود های مراکز بافندگی کرمانشاه و عشایر ساکن در این استان را جبران می کنند.

این عشایر در مرکز مثلثی که رئوس آن همدان ، کرمانشاه و سنندج است ، زندگی می کنند و دست بافته های آنها بیشتر در شهر سنقر با قیمت مناسب به فروش می رسند.

فرش های کلیایی به طور معمول در اندازه های 130 * 250 سانتی متر و یا ذرع و نیم بافته می شوند. هر چند اندازه های دیگر مانند کلگی های کوتاه نیز به فراوانی در میان دست بافته های آن دیده می شوند.

فرش های پر تراکم کلیایی تار و پود پنبه ای و پرزهایی به ارتفاع متوسط دارند الیاف فرش های آنان به خوبی رشته شده و معمولا با رنگ های طبیعی در فام های روشن ، آبی و قرمز و سایر رنگ های کلاسیک رنگ آمیزی می شوند. کیفیت دو رنگی ناگهانی نیز گاهی در میان فرش های آنان دیده می شود. در مجموع در فرشهای کلیایی به طرح های گوناگون بر می خوریم. از جمله بافته های این ناحیه فرش هایی با طرح های بیجاردر نقش هراتی سبک شاخه شکسته می بافند که در متن روشن ترنج های آن نقش های ساده ی پرندگانی به صورت مجرد دیده می شود. در متن اصلی فرش که درون آن ترنج شش گوشه ای جای دارد نقش های هراتی دیده می شوند و حاشیه ی فرش با نقوشی به کلی غیر متعارف تزئین شده است . پاره ای از فرش های این منطقه با داشتن ترنج ساعتی پیوستگی طرح های کلیایی را با طرح های فراهان ، تقرش و خَرَقان نشان می دهند. چنانکه برخی دیگر از فرش های ترنج دار این ناحیه طرح هایی از لادیک در ترکیه را تداعی می کنند. در کلیایی فرش هایی با طرح های بازوبند با حاشیه شیر و شکری نیز بافته می شود.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :