اخبار فرش

غفلت از تاثیرات اجتماعی صادرات فرش ایرانی

سیدرضی حاجی آقا میری عضو کمیسیون تسهیل صادرات و توسعه تجارت اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار سایت اتاق گفت: لزوما تحریم ها باعث کاهش صادرات فرش به اتحادیه اروپا نشده است.

عوامل دیگری در این مسئله دخیل بود که لزوما همه آن به صادرکنندگان فرش و تحریم های سد راه آن ها باز نمی گردد.یکی از آن دلایل وخامت اوضاع اقتصادی اروپایی هاست. بحران اقتصادی اروپا از دلایل مهم فاصله گرفتن اروپاییان از فرش ایرانی بوده است. البته تحریم ها هم لطمه به همان میزان محدود صادرات ما به اروپا وارد کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه کسی مانع صادرات فرش نبود اما عوامل جانبی ناشی از تحریم مشکل زا شد گفت: وقتی ملاحظات سیاسی عرصه مبادلات پولی را بر صادرکنندگان تنگ کند، صادرات در همه بخش ها دچار مشکل می شود و فرش هم از این قاعده مستثنی نبود. اگر با رفع تحریم ها مشکل مبادلات پولی و بانکی صادرکنندگان ایرانی حل شود، بطور قطع جاده ما برای صادرات آسفالته است و می توانیم پیش برویم.

حاجی آقا میری ادامه داد: اینکه چقدر مشکلات ما رفع شده و چقدر وضع آن ها بهتر شده اهمیت دارد. به نظر من وضع اقتصادی اروپایی ها بهتر شده و مهم این است که ما چقدر بتوانیم از بهتر شدن وضع آن ها، با استفاده از سازوکارهایی که می تواند برایمان بازاریابی و بازار سازی کنیم، صادرات فرش ایرانی را فعال کنیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به این سوال که چقدر سفارت خانه های ایران می توانند به توسعه صادرات فرش کمک کنند گفت: سفارت خانه های ما در همه کشور های جهان، از نظر بازرگانی و اقتصادی فعالیتی ندارند. البته در دوره جدید شاید راه تازه ای در پیش بگیرند چون آقای ظریف، وزیر امورخارجه در یکی از همایش ها اشاره کرده که سفارت خانه های ما نباید صرفا پایگاه های سیاسی باشند و بلکه باید نقش اقتصادی هم ایفا کنند. این نشان می دهد که دولت سیاست استفاده از سفارت خانه ها برای پیش بردن استراتژی های اقتصادی را دنبال می کند.

حاجی آقا میری در این مورد که چقدر دولت ها به فرش به عنوان صادرات غیرنفتی توجه داشته اند و دارند گفت: اصولا هیچ دولتی به فرش توجه نکرده است. علت هم این است که فرآورده های پتروشیمی و میعانات گازی به عنوان صادرات غیرنفتی بخش اعظمی از آمار را بخود اختصاص دادند و به صادرات سنتی از سوی دست اندرکاران صادرات توجهی نمی شود. وزرا بیشتر فعالیت را معطوف به بخش های کلان در اقتصاد کرده اند و از آنجایی که رقم صادرات فرش و ارز آوری آن در صادرات غیرنفتی پایین است به آن توجهی ندارند. د ردولت یازدهم هم آقای نعمت زاده توجه بیشتر را به بخش صنعت و پتروشیمی دارد.

آقا میری با تاکید بر اینکه صادرات فرش صرفا ارز اور نیست گفت: نباید فراموش کرد که تنها انتفاعی که از صادرات فرش نصیب کشور می شود ارز آوری نیست بلکه تولید این محصول در کشور، به اشتغال زایی کمک می کند و تاثیرات اجتماعی بسزایی دارد. رونق تولید فرش مانع کوچ روستاییان به شهر و کاهش بازار مصرف است. متاسفانه از آنجایی که رقم ارز آوری فرش، رقمی نیست که برایش سینه چاک کنند، از تاثیرات اجتماعی آن هم غفلت کردند و به حرف های ما هم در مورد تاثیرات مثبت صادرات فرش گوش نمی دهند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت ها کار دقیق و اساسی یا استراتژی بلند مدتی در مورد فرش ندارند گفت: بخش خصوصی هم مثل دولت مواضع منفعلانه در این مورد دارد با این تفاوت که در این انفعال تماما بخش خصوصی مقصر نیست. دست بخش خصوصی از امکاناتی که برای توسعه بازار فرش لازم داریم کوتاه است. ما برای توسعه بازار فرش که لازمه آن تبلیغات قابل توجه و حساب شده ای متناسب با وضعیت فرهنگی کشورهای هدف است، نیازمند بودجه ای هستیم که بخش خصوصی به تنهایی قادر به تامین آن نیست و نیاز به کمک دولت دارد. این درحالی است کهدولت حتی جوایز صادراتی را به صادر کنندگان نداده و تعهداتی که در قبال صاردکنندگان داشته را عملی نکرده. صادرکنندگان از مشکلات تحریم دچار غرامت هایی شدند اما در مقابل با صحبت های غیرکارشناسی مثل این حرف که طلب هایتان از دولت را به حساب افزایش نرخ دلار بگذارید مواجه می شوند. شنیدن چنین حرف هایی از مسئولانی که قیومیت امور مربوط به صادرات را برعهده دارند سنگین است و با توجه به این نمی دانیم چقدر می توان از آن ها توقع داشت بودجه لازم برای توسعه صادرات فرش را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.

اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

منبع :