اخبار فرش

90 درصد بافندگان فرش خراسان جنوبی در انتظار بیمه هستند

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر از 50 هزار بافنده فرش دستباف استان 10 درصد آنها از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند.

مهدی ماهگلی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا آمار بیمه شدگان فرش دستباف استان را پنج هزار و 400 بافنده عنوان کرد که به گفته وی تعدای از قالیبافان به تامین اجتماعی معرفی شدند که در حال حاضر 850نفر در نوبت انتظار بیمه هستند.
وی با بیان اینکه کمترین سهم بیمه بافندگان فرش مربوط به خراسان جنوبی است، یادآور شد: با توجه به قدمت فرش دستباف و مطرح بودن آن به عنوان یکی از برندهای مهم کشور در جهان اغلب بافندگان بیمه نیستند.
ماهگلی ادامه داد: در برخی استانها با توجه به تعداد کم بافندگان فرش، افراد بیمه شده این حرفه بیشتر از خراسان جنوبی است.
وی سهم افراد بیمه شده استان توسط تامین اجتماعی را دو هزار و 300 نفر عنوان کرد و گفت: این امر نشان می دهد ظرفیتی که برای بافندگان ر نظر گرفته شد لحاظ نشد.
این مسئول از طرح شناسایی بافندگان فرش در سایر استانها خبر داد و یادآور شد: با پیگیری های انجام شده پیشنهاد شناسایی بافندگان واقعی فرش در استانها داده شد تا در این ارتباط سهم بیمه شدگان خراسان جنوبی افزایش یابد و بافندگان واقعی بتوانند از مزایای بیمه برخوردار شوند.
ماهگلی با بیان اینکه اعتبار سهم سنوات گذشته به بافندگان اختصاص داشت بر اساس شرایط روز پوشش داده شد تاکید کرد: هم اکنون به دلیل افزایش سالانه تعداد بافندگان فرش استان تعدادی معدودی از آنها مشمول بیمه می شوند.
وی با اشاره به برگزاری کمیته تخصصی فرش دستباف در مرداد ماه امسال، اظهار کرد: مسائل و مشکلات حوزه فرش دستباف و افزایش سهمیه بیمه بافندگان در این کمیته مطرح و رسیدگی شد.
وی از بیمه شدگان فرش خواست حق بیمه را در زمان تعیین شده پرداخت کنند در صورت تاخیر در پرداخت احتمال حذف آنها از بیمه و لغو قرارداد وجود دارد.

خبرگزاری ایرنا

منبع :