نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی دَرگَزین

درگزین با 177 روستای تابعه ی آن ، که یکی از مراکز مهم قالی بافی استان همدان است تا 30 سال قبل متجاوز از 14000 قالی باف بر روی دارهای موجود با استفاده از پشم های گوسفندان ایل شاهسون فرش های یک پوده با بافت متوسط و با پرز بلند و نیمه متراکم می بافتند. بافنده های درگزین از بهترین قالی بافان همدان بوده و فرش های آنها به نسبت سایر دست بافته های این استان به قیمت های بسیار خوب مورد معامله قرار می گیرند. طرح های آن شباهت فراوانی با برخی از طرح های ترنج دار ساروق دارد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :