نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی نهاوند

در شهرستان نهاوند در استان همدان فرش هایی در اندازه های بزرگ و دو ذرعی های باریک و کناره های پهن و به ندرت ذرع و نیم با رنگ های نسبتا تند قرمز و آبی بافته می شود. فرش های لچک و ترنج نهاوند علامت مشخصه ی ویژه ای دارند که به سهولت از طرح های مشابه در نواحی مجاور تشخیص داده می شوند. به این کیفیت که موتیف ها و دسته گل های حاشیه در فواصل معین با شکافتن نوارهای محافظ حاشیه در زمینه ی فرش تداخل می کنند و این کیفیتی است که در طرح های مناطق مجاور کمتر دیده می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :