اخبار فرش

استفاده از فرش دستباف در پاویون دولت در شیراز

پاویون اختصاصی دولت در فرودگاه شیراز با فرش های نفیس و دستباف فارس مفروش شد.‏

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ با همکاری سازمان صنعت،معدن و تجارت، استانداری فارس و یکی از تولیدکنندگان برتر فرش در استان فارس، به منظور جلب نظر و همکاری و حمایت مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مهمانان خارجی، پاویون اختصاصی دولت در فرودگاه شیراز با فرش های نفیس و دستباف فارس مفروش شد.

بر پایه این گزارش؛ از این پس مقامات دولتی و مهمانان خارجی که از طریق پاویون اختصاصی دولت وارد شیراز می شوند در فضای اقامت موقت پاویون دولت شاهد فرش های نفیس و دستباف فارس بافته شده در شرکت تولیدی ذوالانواری خواهند بود.

شایان ذکر است؛ مقرر شده است فرش های نفیس که در سالن های این پاویون در ابعاد 24 و 12 متری مفروش شده است به مدت یک سال زینت بخش ورودی شهر شیراز در فرودگاه شهید دستغیب باشد.

به گفته علی همتی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس این کار با هدف یادآوری اهمیت هنر اصیل و صنعت خودکفا و مستقل فرش دستباف و به منظور توجه، حمایت و تقویت همه مراحل این محصول به لحاظ بنیه اقتصادی و رشد جامعه و کشور صورت گرفته است.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :