نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی مهربان

در هفتاد کیلومتری شمال همدان منطقه مهربان قرار گرفته که در آن دو نوع فرش بافته می شود. یکی گونه ی قدیمی بیشتر در سبک هندسی و با اندازه های دو ذرعی و کناره های عریض بوده و نوع دیگر که بیشتر صورت کناره های طویل و باریک و یا قالیچه هایی در سبک فرش های ساروق آمریکایی است.

 

کیفیت الیاف و رنگ های آنها نسبتا خوب است. رنگ مسلط در فرش های آنان قرمز تیره و آبی است. اما کاربرد سایر رنگ ها مانند زرد طلایی ، بژ و آبی روشن نیز در میان رنگرزان این ناحیه کم و بیش معمول است.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :