نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی عشایر بُرچالو

در منطقه محاط شده در بین شهرستان همدان ، تفرش و فراهان و طایفه ای از ترکان که بنا بر شواهد تاریخی نسبت آنها به هلاکوخان مغول می رسد فرش هایی یک پوده و پرز بلند اغلب در سبک گلدار با طرح های لچک و ترنج می بافند. ترنج دایره ای شکل قالیچه های این طایفه با دو سر ترنج بزرگ که در حقیقت دو گلدان مملو از دسته های گل هستند.

 

همچنین چهار دسته گل بزرگ که سایر جوانب آن را احاطه می کنند با رنگ های شاداب بر زمینه ی عاجی فرش جلوه ی خاصی دارند. حاشیه ی این قالیچه ها ، که بیشتر در اندازه های دو ذرعی و ذرع و نیم بافته می شوند ، غالب فرش های نواحی غربی ایران (از سه نوار تشکیل شده ) نوار مرکزی به طور معمول در رنگ آبی تیره است.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :