اخبار فرش

تاسیس پایگاه فرش در استانهای کشور

رئیس سازمان ملی فرش ایران گفت : در استانهای با ظرفیت بالای تولید فرش در کشور پایگاه فرش تاسیس میشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کارگر در نشست بررسی مشکلات فرش شهرستان خوی گفت ؛ تاسیس این پایگاهها در استانهای دارای ظرفیت بالای تولید و برند فرش دست بافت در الویت برنامه های این سازمان قرار دارد .

کارگر معرفی جهانی و کاستن از مشکلات تولید و عرضه فرش را از مهمترین اهداف تاسیس این پایگاهها اعلام و اضافه کرد: بزودی این پایگاه در شهرستان خوی بعنوان مرکز تولیدو برند فرش ریز ماهی نیز تاسیس میشود .

وی همچنین از ثبت فکری 15 منطقه جغرافیایی تولید فرش دستباف و برند ناب ایرانی در ردیف آثار جهانی خبرداد وگفت: 40 منطقه تولید فرش دستبافت نیر به ثبت ملی رسیده و مراحل ثبت جهانی آنها در دست اقدام است .

آقای سیوانی فرماندار خوی هم در این نشست از تولید سالانه 120 هزار متر مربع فرش دستبافت در این شهرستان خبرداد و گفت ؛ در این شهرستان بیش از 30 هزار نفر بصورت مستقیم در ت زمینه تولید و عرضه فرش اشتغال دارند.

وی فرش دستباف بویژه فرش ماهی را هویت ملی ایرانی دانست و خواستار برپایی نمایشگاه جهانی فرش دستباف و برندهای فرش ایرانی در خوی شد.

در این نشست تعدادی از تولید کنندگان مسائل و مشکلات خود را در تولید و عرضه فرش دستبافت بیان کردند.

واحد مرکزی خبر

منبع :