نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی کبودرآهنگ

در جنوب مهربان بخش کبودرآهنگ و شهرستان بهار قرار دارد که در گذشته فرش هایی با کیفیت مرغوب در مراکز قالی بافی آنها تهیه می شده است. برخی از این فرش ها آن چنان از زیبایی و ظرافت سرشار بوده است که امروزه نمونه هایی از آنها زینت بخش مجموعه های شخصی و موزه های جهان شده اند.

 

اما متاسفانه امروزه به دلیل بی توجهی در تهیه ی مواد اولیه ی مرغوب و عدم دقت در بافت ، شهرت بافته های آن تا حدودی از بین رفته است. رنگرزان کبودرآهنگ از قدیم در کار خود از تجربه ی زیادی برخوردار بوده اند. آنها در تهیه ی نوع رنگ آبی درخشان که به اصطلاح پرطاوسی خوانده می شود و رنگ طلایی پر مایه ای که از گیاه اسپرک تهیه می شود ، مهارت زیادی دارند. کار این رنگرزان را بافندگان منطقه با بافت فرش هایی در اندازه های استاندار و گاهی بسیار بزرگ بر روی دارهای قالی تکمیل می کنند. رنگ متن فرش های آن اغلب قرمز و یا بژ است.

در گذشته فرش های کبودرآهنگ با پیروی از طرح های لچک و ترنج و بته ای در سبک شاخه شکسته بافته می شد ولی از حدود شصت سال پیش طرح های گلدار ساروق در بین بافنده های این ناحیه از اقبال بیشتری برخوردار بوده اند.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :