نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی جوزان

در سواد شهر ملایر ، بخش معروف جوزان قرار دارد. روستایی که از دیر زمان قالیچه های خوش نقش و بادوام و پر جلای آن در بازار از شهرت خوبی بهرمند بوده است. روش های بافت و نوع گره و حتی متدهای رنگرزی جوزان خاصه طریقه ی استحصال رنگ قرمز ، که از ترکیب روناس و دوغ آن را به دست می آورند ، مشابهت فراوانی به کار دسته جمعی رنگرزان ، طراحان و بافنده های ساروق دارد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :