نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی تویسرکان

رنگ و بافت نهاوند و ملایر از جمله تسلط رنگ آبی تند تقریبا در فرش های تویسرکان نیز دیده می شود. ولی کیفیت مواد به کار رفته در فرش های آن از بافته های ملایر و نهاوند نامرغوب تر است و همچنین فرش های آن کوتاه تر و باریک تر از فرش های نهاوند بافته می شوند. در تویسرکان فرش در اندازه های پشتی ، ذرع و چارک ، ذرع و نیم ، دو ذرعی و کناره بافته می شود. بافت قالی های بزرگ به ندرت در این شهر انجام می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :