اخبار فرش

مدارک لازم جهت درخواست درجه هنری از سازمان میراث فرهنگی کشور

مدارک لازم :


1- تکمیل برگه معرفی هنرمندان
2- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تمام صفحات
3-ارائه مدارک لازم در خصوص تقدیرنامه، جوایز و سوابق نمایشگاهی
4- معرفی نامه از طرف دو استاد ممتاز ذیربط
5- دو قطعه عکس
6- ارائه یک نسخه از تالیفات چاپ شده
7- ارائه نمونه آثار در رشته هنری اصلی و رشته های جنبی(عکس از آثار) همراه داشتن اصل آثار در جلسه ارزشیابی الزامی می باشد.
8- ارائه پژوهشها و ترجمه ها
9- ارائه گواهی حداقل پنج سال سابقه کار هنری در رشته مربوطه با تایید مدیریت پژوهشهای هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور
10- گواهی سابقه تدریس
11- گواهی آخرین مدرک تحصیلی (داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای متقاضیان کمتر از چهل سال)
با تشکر از وحیده صائبی

منبع :