نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی انجیلاس

در انجیلاس واقع در جنوب شهر همدان بهترین فرش های این استان ، بیشتر با طرح هراتی و با بهترین الیاف ، بافته می شود. در نتیجه بهای آن نیز بالاتر از سایر بافته های همدان است .

 

به طور کلی طرح هراتی نقش بسیار موفقی در میان مجموعه طرح های ایرانی بوده است و اگر آن را با ظرافت و حوصله و با رنگ آمیزی گرم و حساب شده ی آن ، چنانکه در انجیلاس معمول است ببافند توفیق زیادی به همراه خواهد داشت. طرح هراتی که در این ناحیه باقته می شود فاقد ترنج است و با لچک های مثلثی شکل آن با زمینه ای فیروزه ای تعادل رنگی دل پسندی را به وجود می آورد.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :