اخبار فرش

چهارمحال و بختياری دومين توليد کننده گليم کشور

چهارمحال و بختیاری دومین استان تولید کننده گلیم با قدمت سه هزار سال در کشور است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: سالانه افزون بر 20 هزار متر مربع گلیم در این استان تولید می شود که 10 هزار متر آن به صورت چمدانی از کشور صادر می شود.
سیدنعیم امامی افزود: صادرات گلیم حدود 30 میلیارد ریال ارز آوری به همراه دارد.
وی گفت: در این استان سه هزار بافنده گلیم وجود دارد.
آقای امامی افزود: چهارمحال و بختیاری بعد از استان کرمانشاه دومین استان تولید کننده گلیم در کشور است.

واحد مرکزی خبر

منبع :