اخبار فرش

داوری آثار رنگرزی چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف انجام شد

دوشنبه يازدهم آبان ماه 1394 در محل دفتر انجمن علمی فرش ايران داوری آثار رنگرزی رسيده به دبيرخانه چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف ايران با حضور چهار داور در دو گروه رنگرزی طبيعی و شيميايی برگزار شد.

داوری اين بخش از آثار همايش توسط آقايان دکتر کمال الدين قرنجيک، دکتر احمد اکبری،مهندس مهدی سوهانگير و مهندس سيد محمد ويسيان انجام شد که از ميان آثار رسيده به دبيرخانه همايش و به تشخيص هيئت چهار نفره داوران 5 اثر شايسته حضور در نمايشگاه و قابل تقدير شناخته شدند.

به گزارش دبيرخانه همايش در اين دوره آثار بخش رنگرزی نسبت به دوره های قبل هرچند رشد کمی و کيفی داشته اما هنوز از نظر کيفيت و کميت در سطح يک همايش ملی نيست که هيئت داوران خواستار بررسی اين موضوع در کارگروه های تخصصی شدند.

آثار منتخب هيئت داوران به شرح زير می باشند:


کد اثر

رديف

نام و نام خانوادگی

وضعيت تحصيلی

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلی

دانشگاه

عنوان

وضعيت داوری

2-8-013

1

منا شکاری

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

دانشگاه شيراز

رنگرزی طبيعی

راهيابی به نمايشگاه

2-8-020

2

مازيار کبيری چالشتُری

دانشجو

کارشناسی ارشد

فرش

علم و هنر اردکان

رنگرزی طبيعی

راهيابی به نمايشگاه

1-8-150

3

مريم قنبری عديوی

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

مواد اوليه و رنگرزی

دانشگاه کاشان

رنگرزی طبيعی

راهيابی به نمايشگاه

1-9-148

4

رضا ذوقی‌نسب

دانش آموخته

کارشناسی

فرش

_

رنگرزی شيميايی

راهيابی به نمايشگاه

2-9-213

5

فاطمه‌السادات اعتضاد

دانشجو

کارشناسی ارشد

اقتصاد و مديريت فرش

علم و هنر اردکان

رنگرزی شيميايی

راهيابی به نمايشگاه


گفتنی است آثار حائز رتبه های برتر در اختتاميه همايش - پنجم آذرماه 1394 - معرفی و از آنان تقدير شايسته‌ای به عمل خواهد آمد.


گزارش تصويری جلسه داوری رنگرزی: دوشنبه يازدهم آبان 1394 | دفتر انجمن علمی فرش ايران | عکس: شيما فنائی قهنويه


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

انجمن علمی فرش ایران

منبع :