نواحی و مناطق قالی بافی

دست بافته های عشایر قُلتُق و قره گوزلو

می توانیم بگوییم که بهترین دست بافته های عشایری استان همدان هستند . فرش های قلتق که تا حدودی با تولیدات ساروق شباهت دارند توسط عشایری که در بین همدان و اراک سکونت دارند بافته می شوند. رنگ مسلط دست بافت های این عشایر تا حدودی متمایل به قهوه ای است. دست بافت های عشایر قره گوزلو که بین بیجار و همدان تردد می کنند با نقش های هندسی بافته شده و فوق العاده ظریف و نازک است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :