اخبار فرش

جلسه داوری بافت و مرمت چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش برگزار شد

داوری بخش بافت و مرمت چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش اموختگان فرش دستباف ايران روز سه شنبه 12 آبان 1394 برگزار و طی آن هيئت داوران آثار بخش نمايشگاه همايش را انتخاب و معرفی کردند.

هيئت سه نفره داوری بخش بافت و مرمت همايش متشکل از آقايان بيژن اربابی، محمد رضا ستاری و معرفت اله لطفی بود که از مجموع آثار رسيده به دبيرخانه همايش آثار شايسته شرکت در نمايشگاه را در دو بخش بافت و مرمت انتخاب و معرفی کردند. 

لازم به ذکر است که آثار برگزيده-رتبه اول تا سوم -  در هر بخش همزمان با اختتاميه همايش معرفی خواهند شد.

آثار منتخب هيئت داوران در دو بخش بافت و مرمت به شرح زير است:

بخش بافت:


کد اثر

رديف

نام و نام خانوادگی

وضعيت تحصيلی

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلی

دانشگاه

اسم اثر

وضعيت داوری

1-7-039

1

وحيده صائبی آبکوه

دانش آموخته

کارشناسی

مديريت امور فرهنگی

جهاد دانشگاهی مشهد

بهشت کوچک من

راهيابی به نمايشگاه

2-7-044

2

معصومه نورانی‌نوجه‌ده‌سادات

دانشجو

کاردانی

فرش

آموزشکده کرج

تابلويی

راهيابی به نمايشگاه

2-7-046

 3

شهلا عبدالمحمدی

دانشجو

کاردانی

فرش

آموزشکده کرج

شعر- علی ای همای رحمت

راهيابی به نمايشگاه

2-7-047

 4

فرزانه منصوری

دانشجو

کاردانی

فرش

آموزشکده کرج

اسب ساحل

راهيابی به نمايشگاه

1-7-057

 5

رضا سنجری

دانش آموخته

کاردانی

فرش

دانشگاه آزاد نجف آباد

سفره آردی

راهيابی به نمايشگاه

2-7-079

 6

فرحناز باقرپور زانيانی

دانشجو

کارشناسی

بافت و مرمت فرش

پيام نور تهران

_

راهيابی به نمايشگاه

2-7-081

 7

فريبا نريمانی

دانشجو

کارشناسی

فرش

هنر شيراز

جام جم

راهيابی به نمايشگاه

2-7-092

 8

عاطفه مهرورز

دانشجو

کارشناسی

فرش

_

فرش گرد نقش برجسته

راهيابی به نمايشگاه

2-7-098

 9

سمانه گندمی

دانشجو

کارشناسی

فرش

هنر شيراز

محمد رسول الله

راهيابی به نمايشگاه

2-7-115

 10

زهرا رفيعی

دانشجو

کارشناسی

فرش

دانشگاه کاشان

ايلمان

راهيابی به نمايشگاه

2-7-116

 11

احمد خسروی

دانشجو

کارشناسی

فرش

تهران

فرش ايستاده

راهيابی به نمايشگاه

1-7-146

 12

طيبه ادريسيان

دانش آموخته

کارشناسی

هنرهای تجسمی

دانشگاه فرهنگيان فردوس

_

راهيابی به نمايشگاه

2-7-168

 13

جواد دين‌محمدی

دانشجو

کارشناسی

فرش

هنر اصفهان

فاطمه (تمام برجسته)

راهيابی به نمايشگاه

2-7-198

 14

آلا دل‌آور

دانشجو

کاردانی

فرش

آموزشکده کرج

دو رو

راهيابی به نمايشگاه

2-7-201

 15

ليلا حکاک‌زاده

دانشجو

کارشناسی

فرش

دانشگاه کاشان

_

راهيابی به نمايشگاه

2-7-202

 16

زهرا رويگری

دانشجو

کارشناسی

فرش

دانشگاه کاشان

_

راهيابی به نمايشگاه


بخش مرمت:


کد اثر

رديف

نام و نام خانوادگی

وضعيت تحصيلی

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلی

دانشگاه

وضعيت داوری

1-10-026

1

زينب پناهی

دانش آموخته

کارشناسی

بافت و مرمت فرش

هنر اصفهان

راهيابی به نمايشگاه

2-10-045

2

معصومه نورانی‌نوجه‌ده‌سادات

دانشجو

کاردانی

فرش

آموزشکده دختران کرج

راهيابی به نمايشگاه

2-10-049

3

شادی افروزی مقدم

دانشجو

کاردانی

فرش

آموزشکده دختران کرج

راهيابی به نمايشگاه

2-10-078

4

مرتضی جعفری پورجلال‌آبادی

نداسادات ملکوتی

دانشجو

کارشناسی

فرش

هنر اصفهان

راهيابی به نمايشگاه

2-10-117

5

احمد خسروی

دانشجو

کارشناسی

فرش

تهران

راهيابی به نمايشگاه


گزارش تصويری | سه شنبه دوازدهم آبان 1394 | دفتر انجمن علمی فرش ايران | عکس: مريم قنبری عديوی | الهه عبداللهی


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

انجمن علمی فرش ایران

منبع :