اخبار فرش

نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ تمدن ایرانی اسلامی

نخستين همايش بين المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ايرانی – اسلامی و با تاكيد بر هنرهای روبه فراموشی با هدف بررسي راههای حفظ، احياء و اعتلای هنر و به ويژه هنرهای صناعی روبه فراموشی توسط كميته فرهنگ و تمدن ايران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان در روزهای 22 و 23 ارديبهشت ماه 1395 برگزار خواهد شد.


اين همايش علاوه بر فراخوان مقالات، سخنران های ويژه و برجسته داخلی و خارجی نيز خواهد داشت كه از طريق همين سايت اطلاع رسانی خواهد شد همچنين علاوه بر سخنرانی مقالات برگزيده سه رويداد جانبی نيز برگزار خواهد شد مسابقه فيلم و عكس با موضوع هنرهای روبه فراموشی، تكريم از چهره های ماندگار هنر و سرانجام برگزاری كارگاه های هنرمندان مطرح از هنرهای روبه فراموشی كه تمام اين رويدادها با هدف حفظ، احياء و اعتلای هنرهای رو به فراموشی برگزار خواهد شد.

محورهای همایش:
هنر،ارزش های دينی، هويت ملی و نقش آن در حفظ، احياء و اعتلای صناعات
• صنايع دستی، ارزش های دينی و هويت ملی در عصر جهانی شدن
• هنر،ارزش های مشترك دينی در صنايع دستی ملل مسلمانان
• موزه ها و گنجينه ها، هويت ملی و صنايع دستی
آموزش و نقش آن در حفظ، احياء و اعتلای صناعات
• آموزش رسمی (دوره ها و مقاطع آموزشی) و نقش آن در حفظ، احياء و اعتلای صنايع دستی
• آموزش غير رسمی (نظام و روش ها) و نقش آن در حفظ، احياء و اعتلای صنايع دستی
• ارزيابی توجه به ارزش های دينی و هويت ملی در آموزش
كارآفرينی و اقتصاد هنر و نقش آن در حفظ، احياء و اعتلای صناعات
• اقتصاد خلاق و صنايع دستی روزآمد
• نقش صنايع دستی در اقتصاد مقاومتی
• كارآفرينی فرهنگی و اقتصاد هنر بنيان مبتنی بر صنايع دستی

مسئولین همایش:

دکتر علی اکبر ولایتی
دکتر هوشنگ طالبی
دکتر مصطفی کیانی
دکتر رسول بیدرام
دکتر نعمت الله اکبری
دکتر صمد سامانیان
دکتر مرضیه پیراوی ونک

تاریخ های مهم :
آخرین مهلت ارسال چكیده:تا 1394/11/15
اعلام نتیجه چكیده:تا 1394/11/25
آخرین مهلت ارسال اصل مقاله:تا  1395/01/15
اعلام نتیجه مقاله:تا 1395/01/30
آخرین مهلت ارسال پاورپوینت:تا 1395/02/10
برگزاری همایش و رویدادهای جانبی: 22 و 23
سایت مرتبط:http://www.iriscraft.ir

منبع :