اخبار فرش

دست های خالی صنعت فرش دستباف برای پساتحریم

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف ایران با اشاره به اینکه قدرت سفارش پذیری ایران برای شرایط پسا تحریم وجود ندارد گفت: ضرورت دارد سند راهبردی در صنعت فرش دستباف تهیه شود.

عبداله بهرامی در گفت‌وگو با تسنیم، با تأکید بر ضرورت سند راهبردی در صنعت فرش دستباف گفت:این صنعت چند سالی است که با تحریم روبرو است و از سویی گرانی مواد اولیه نیز باعث افزایش قیمت تمام شده فرش شده است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها قدرت رقابت پذیری را کاهش داده است گفت: در حال حاضر قیمت مواد اولیه 350 درصد گران شده است. متأسفانه این صنعت برای چشم اندازه آینده خود سند راهبردی ندارد. مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف ایران با بیان اینکه با قطع بیمه قالیبافان تعداد افراد فعال در این صنف کاهش یافته است گفت: فرش دستباف علاوه بر مشکلاتی که دارد از آسیب‌های سیاسی و تورم داخلی نیز در رنج است. بهرامی با بیان سه سال است که صادرات فرش دستباف به آمریکا قطع شده است گفت:این میزان سال گذشته 20 درصد بود. فرش دستباف سند راهبردی ندارد و از این رو نمی‌تواند برنامه ریزی و هدف خود را مشخص کند. وی با بیان اینکه مرکز ملی فرش باید سند راهبری را تهیه کند گفت:این مرکز باید در شرایط اقتصادی و سیاسی موجود و با توجه به نقاط قوت و ضعف این سند را تهیه کند. صنعت فرش دستباف به سلامت و بهداشت خانواده، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و اقتصاد خانواده به ویژه خانم ها کمک می کند. بهرامی با تأکید بر اینکه تعاونی‌های فرش دستباف تا کنون یک ریال حمایت نشده اند اظهار داشت:به منظور حل مشکلات متعدد در مسیر فرش دستباف باید نیازهای مخاطب شناسایی شود. وزارت تعاون باید بحث نظارت تعاونی ها را به اتحادیه ها بسپارد و زمینه ورود اتحادیه های سراسری را به این حیطه فراهم کند. این فعال تعاونی در خصوص برنامه این صنعت برای پسا تحریم، گفت: با توجه به شرایط موجود، فرش دستباف نمی تواند برای پسا تحریم برنامه ای داشته باشد؛ چراکه قدرت سفارش پذیری ایران برای شرایط پسا تحریم وجود ندارد.

ابرار اقتصادی

منبع :