اخبار فرش

نمی توانیم قاطعانه در مورد صادرات فرش به آمریکا اظهار نظر کنیم

آیا با وجود بسته بودن درهای بازار ایران بر روی کالاهای لوکس آمریکایی، فرش ایرانی به عنوان یک کالای لوکس به بازارهای آمریکا صادر خواهد شد؟

مرکز ملی فرش ایران امیدوار است تا دو ماه آینده صادرات فرش به ایالات متحده را آغاز کند. آیا پای فرش ایرانی پس از یک دهه دوری به بازارهای آمریکا باز خواهد شد؟ پیش از تحریم ها 80 میلیون دلار صادرات فرش به آمریکا داشتیم و آیا رسیدن به چنین رقمی دوباره برای ایران ممکن است؟رضی حاجی آقا میری، رئیس هیأت مدیره شرکت صادرات قالی در پاسخ به این سوال گفت: فراهم شدن امکان صادرات فرش به ایالات متحده آمریکا فرسنگ ها با خود صادرات فرش فاصله دارد. با برداشته شدن تحریم ها امکان صادرات فرش فراهم می شود یعنی ممنوعیتی برای صادرات فرش ایرانی به آمریکا وجود نخواهد داشت. اما اینکه ما محصولمان را به آنجا ببریم، و مشتری داشته باشیم و بتوانیم فرش را بفروشیم بحث دیگری است که برای تحقق ان به گذشت زمان نیاز است. عضو هیئت مدیره کنفدارسیون صادرات ایران گفت: باید بازار ازاد شود و منعی برای ورود ما به بازار ایالات متحده وجود نداشته باشد. ما باید منتظر بمانیم تا این اتفاق بیفتد و بعد از بررسی بازار، ببینیم دراین مدت که غایب بودیم چه اتفاقاتی افتاده. آیا فرش ایرانی خریدار دارد؟ آیا مورد تمایل مشتریان هست؟ آیا مشتریان سابق علاقه دارند فرش ایرانی بخرند؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: ما فرش های زیادی در آمریکا داریم که هنوز فروش نرفته و باید با حوصله، به خودمان و بازارمان فرصت دهیم تا امکان فروش محصولات باقی مانده وصادرات محصولات جدید فراهم شود. من امیدوارم که دولت در این فرایند به کمک بخش خصوصی بویژه در حوزه فرش بیاید و در تبلیغات این محصول در کشورهای مختلف به صادرکنندگان کمک کند.

حاجی آقا میری با تاکید بر اینکه باید زمان بگذرد گفت: مسائل سیاسی ما هنوز بطور کامل شفاف نشده و حل نشده. اخبار متناقض و ضد ونقیض زیادی می شنویم که باعث می شود نتوانیم بطور قاطعانه درباره موارد مختلف اظهار نظر کنیم. ما اخباری در این مورد می شنویم که نباید با آمریکا وارد رابطه تجاری در حوزه کالاهای لوکس شد. باید در نظر داشته باشید همانطور که ما از آمریکا کالای لوکس وارد نمی کنیم، ممکن است آن ها هم نخواهند فرش ایرانی را به عنوان یک کالای لوکس از ایران وارد کنند. این فقط یک احتمال است و منظورم این است که در حال حاضر نمی توان قاطعانه نظری دارد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معدن و کشاورزی

منبع :