نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی خرم آباد

خرم آباد مرکز استان لرستان واقع در مسیر راه تهران – اهواز مرکز مهم داد و ستد بافته های ایلات مستقر در این منطقه است. از مشخصات ویژه ی فرش های خرم آباد بافت ضخیم و پشم آلود ، رنگ های تیره در مایه های آبی ، قهوه ای ، قرمز ، ارغوانی و خاکستری و ارزانی بهای آنها است.

 

بافنده های لرستان در بافت فرش های خود به طرح بته ای سر تا سری تمایل زیادی نشان می دهند. در این طرح متن فرش با ردیف های بته ی دو سویه (نوک بته ها در هر ردیف در جهت مخالف ردیف قبلی نشانه گرفته اند) تزئین شده است. حاشیه ی این فرش ها با نقش بته های پشت سر هم و یا تیغه های اره مانند ، که به تناوب یکی به رنگ قرمز و دیگری به رنگ آبی است ، تزئین شده است. پاره ای از فرش های خرم آباد به صورت موزائیکی طراحی شده اند ، به گونه ای که متن فرش با اشکال شش ضلعی تقسیم شده اند. از داخل هر کدام از این خانه های هندسی به تناوب نقشی از درختان بید و خوشه های انگور و کله ی گوسفند و سایر عناصر مورد علاقه ی آنها بافته شده است.

گاهی تنه ی درختی با نقش تلفیقی از شکل درخت سرو و بید مجنون متن برخی از گبه های خرم آبادی را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. حاشیه ها اغلب بسیار باریک و با متابعت از زمینه ی ساده و بی تکلف این دست بافت های ایلیاتی با موتیف های بسیار ابتدایی تزئین شده اند.

در فرش های ترنج دار این ناحیه ترنج و یا ترنج های میانی به صورتی غیر متعارف و با سر ترنج های بزرگ و چند طبقه طراحی شده اند. در چهار گوشه زمینه ی این فرش ها و در مجاورت لچک ها گاهی نقش خوشه های انگور را وارد می کنند.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :