در حاشیه

و این بار فقر و جهل به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد!

امروز صبح عزیزی که تولید کننده فرش ابریشمی در یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی است تماسی با من داشت که بازدیدی از کارگاه های ایشان داشته باشم و در صورت توافق طرفین مشاوره بدهم بعد از خوش و بش نمودن و قرار کاری از ایشان سوال نمودم که چقدر به بافندگان خود دستمزد می دهد.

ایشان پاسخ داد گرهی 2 ریال !!! با بهت و حیرت عرض کردم شما اشتباه دارید می فرمایید حتما منظورتان گرهی 2 تومان است ولی ایشان تاکید کرد که نه همان 2 ریال صحیح است و اضافه کرد ، بله کسانی هستند که از این کمتر هم پرداخت می کنند از جمله رییس اتحادیه صنف بافندگان آن شهرستان!!!
عرض کردم این بافندگان نگون بخت را رها کنید باور کنید در محضر خدای متعال بخشودنی نیست. گفت با همین دستمزد مردان و زنان زیادی هستند که کار می کنند و روزی 18000 گره بر قالی های 50 تا 55 رجی ابریشم زده و ماهیانه حقوق خوبی دریافت می نمایند!!!
چندی قبل نیز دوست تولیدکننده ای از من سوال کرد شما در شرکت نقش مقصود برای ذرع و نیم ابریشم 70 رج چقدر دستمزد پرداخت می نمایید عرض کردم با در نظر گرفتن سربار بافنده اعم از بیمه و مرخصی و ... حدود 18 میلیون تومان و ایشان با بهت و حیرت گفت من برای ذرع و نیم ابریشم 70 رج یک میلیون تومان پرداخت می کنم و اگر در پایان دویست هزار تومان بیشتر پرداخت نمایم بافنده بسیار خشنود میگردد!!!

عبدالله احراری

منبع :