نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی بروجرد

بروجرد نیز یکی از مراکز عمده و فعال خرید و فروش فرش های دست بافت  ایلات لر و همچنین فرش های همدان است. قالی بافی در این شهر سابقه ای نسبتا طولانی دارد.

در قرن گذشته علاوه بر کارگاه های بافندگی فعال این منطقه واحدهای تهیه ی رنگ های طبیعی نیز در بروجرد فعالیت می کردند که در آنها روناس ، اسپرک ، پوست و گل انار و سایر مواد رنگ دار طبیعی را به صورت پودر در آورده و ضمن تامین داخلی مقداری را نیز به کشورهای اروپایی صادر می کردند.

کاربرد رنگ های متعدد در فرش های بروجرد بسیار محدود است و همان تعداد معدود نیز اغلب با یکدیگر تضاد داشته و یا به عبارت مصطلح تر در کنتراست کامل هستند.

فرش های بروجرد در سبک های گلدار منحنی و شاخه شکسته با استفاده از موتیف ها و نقوش شاه عباسی و هراتی و بته ای بافته شده و اغلب با بافت ضخیم با پود های تیره رنگ و پرزهای بلند در رنگ های قرمز و آبی تیره و بالاخره در اندازه های ذرع و نیم و دو ذرعی و کناره های معمولی به بازار عرضه می شوند.

همان طور که در بالا اشاره شد یکی از طرح های متداول در قالی بافی بروجرد طرح بته ای سر تا سری است که در مقایسه با سایر طرح های بته ای رایج در لرستان بسیار بزرگتری برخوردارند ، به گونه ای که گاهی تمامی متن یک قالیچه دو ذرعی با حدود 16 تا 18 نقش بته پوشانیده می شود.

اندازه های مورد علاقه ی بافنده های بروجرد ذرع و نیم ، دو ذرعی و فرش های چهار گوش است.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :