نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی سرآبند

سرآبند در ناحیه ی کوهستانی و صعب العبور غرب راه آهن مسیر اراک – خوزستان واقع شده است.

در این بخش بزرگ ، که 300 روستا را در بر می گیرد و به دلایل نامعلوم بر روی نقشه ی جغرافیایی اثری از آن دیده نمی شود ، از زمان های قدیم فرش هایی با گره های ترکی و فارسی با حداکثر 2500 گره در دسی متر مربع با طرح کاج سرآبند ، که به طرح بته میری شهرت یافته ، بافته می شود. گاه نقش ترنج کوچکی نیز در آن دیده می شود. حاشیه ی این فرش ها توری مانند بوده و در زمینه ی سفید شکری بافته می شود و به این لحاظ در جرگه ی طراحان نقش قالی به حاشیه ی شیر شکری معروف شده است.

پشم هایی که در گذشته در قالی بافی این ناحیه مصرف می شد نرم و درخشان بود ولی امروزه کیفیت آنها تا حدودی تنزل کرده است. فرش های سرآبند در بازار بیشتر به نام میر و یا مال میر خوانده می شود. وجه تسمیه ی میر احتمالا به روستای مال میر مرکز اداری این بخش بر می گردد.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :