در حاشیه

انتصاب خانم فاطمه رجبی بعنوان نماینده سایت در استان فارس

عبدالله احراری مشاور سایت طی حکمی فاطمه رجبی مدیر فنی خوشه فرش و عضو هیات مدیره انجمن طراحان استان فارس را به عنوان نماینده و گزارشگر سایت در استان فارس منصوب کرد.


متن حکم به شرح زیر است:
سرکار خانم فاطمه رجبی
با سلام و دعای خیر
احتراما با توجه به نقش ارزنده شما در معرفی سیمای فرش فارس و شناختی که از شما دارم شما را بعنوان نماینده بخش علمی و پزوهشی و اطلاع رسانی سایت قالیکده در استان فارس منصوب می نمایم امیدوارم با توجه به علاقمندی و پشتکارتان و پتانسیل های بالقوه و بالفعل استان گزارشات و زمینه سازی بهره مندی سایت از نظرات اساتید در شان این منطقه فرش خیز انجام گیرد.در این مهم یقینا تشکلهای صنفی و تولیدی فرش شما را کمک و همراهی خواهند نمود انشا...
عبدالله احراری

منبع :