نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی چالشتر

در چالشتر شهرکی تقریبا چسبیده به شهرکرد ، بهترین فرش های منطقه با استفاده از پشم های بسیار مرغوب و درخشان با حداکثر ظرافت و تراکم به سایر بافته های منطقه (400000 گره در متر مربع) در اندازه های کوچک و با طرح های خشتی ، ترنج دار و بته ای بافته می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :