کلکسیون فرش

محرابی قندیلی کتیبه دار

طرح ونقش :محرابی قندیلی کتیبه دار قدمت : قرن 10 ه . ق ‏ محل بافت: مشهد

 

‏نوع گره : نامتقارن

رجشمار: 40 گره

ابعاد : 118×157‏سانتیمتر

جنس تار: پنبه ‏

جنس پود: پنبه

جنس پرد:ابریشم

نوع خط:ثلث و نستعلیق

این قالیچه سجاده‎ای زیبا که محل بافت آن مورد تردید است که برخی آن  را به تبریز ‏نیز نسبت  داده‎اند ‏برخی نیز کار تبریزیهای مقیم مشهد دانسته اند ولی احتمال زیاد کارمشهد ‏می‎باشد.

 درمتن محراب این قالیچه شاخسار دودرخت به ‏رنگ‎ سبزکه میوه آن انارودیگری به رنگ سوسنی وپرازشکوفه می باشد که دروسط به هم رسیده وادغام شده اند وازهم گذشته است دربالا قوس محراب کتیبه ایی ‏مزین شده به الله اکبر می باشد  در ‏واقع طرح و نقش این سجاده با زبان تصویردوجهت زندگی یا ‏جوانی و پیری را ‏به  بیننده القا می نماید.‏

‏ درحاشیه کوچک اول قالیچه درزمینه آبی رنگ با خط لاکی آیات 285 الی 286 از سوره مبارکه ‏بقره باخط نستعلیق نوشته شده است.‏ ودردرون حاشیه  ‏بزرگ درزمینه کرم ‏رنگ و با رنگ قهوه‎ای آیه های255و 256 الی 257  از سوره ‏مبارکه  ‏بقره  باخط ثلث مزین کننده آن می‎باشد.‏

در حاشیه کوچک درونی در زمینه لاکی با حظ طلایی آیه های 18 الی 19سوره آل عمران باخط نستعلیق مزین کننده آن می باشد.

‏ درنواردورتا دورطاق محراب درزمینه آبی رنگ با خطی به رنگ مشکی آیه 40و41 از سوره ابراهیم باخط نستعلیق مزین کننده ‏است

منبع :