اخبار فرش

اعطاء پروانه کسب رایگان و تسهیلات کم بهره به مشاغل مرتبط با صنعت فرش

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت هشترود گفت: در راستای ترویج قالیبافی و تکمیل زنجیره تولید فرش دستباف و ایجاد اشتغال خانگی، این اداره با همکاری اتحادیه فرش هشترود برای برخی از مشاغل مرتبط با صنعت فرش پروانه کسب رایگان صادر می کند.

به گزارش آناج، محمدرضا قهرمانپور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت هشترود در گفتگو با خبرنگار پیک هشترود گفت:در راستای ترویج قالیبافی و تکمیل زنجیره تولید فرش دستباف و ایجاد اشتغال خانگی، این اداره با همکاری اتحادیه فرش هشترود برای برخی از مشاغل مرتبط با صنعت فرش پروانه کسب رایگان صادر می کند.

وی اظهار کرد: همچنین با همکاری صندوق کارآفرینی امید شهرستان هشترود برای علاقمندان به فعالیت در این زمینه تسهیلات کم بهره نیز در نظر گرفته شده است.

قهرمانپور در مورد رشته های مشمول این طرح گفت: ایجاد فروشگاه لوازم قالیبافی، کارگاه رنگ رزی، کارگاه پرداخت زنی، کارگاه رفوزنی و کارگاه چلّه کشی مشمول پرداخت تسهیلات و اعطاء پروانه کسب رایگان می باشند.

آناج

منبع :