نمایشگاه ها و همایش ها

هجدهمین نمایشگاه فرش دستباف

هجدهمین نمایشگاه فرش دستباف در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان افتتاح شد.

 

خبرگزاری ایسنا

منبع :