نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی قَهفرُخ

روستای قهفرخ در نزدیکی شهرکرد و وجه تسمیه خود را از کوهی که در دامنه ی آن واقع شده (کوه رخ) گرفته است. در این روستا سالیان درازی است که فرش هایی اغلب در طرح خشتی یا موزائیکی با حفظ تمام مشخصات قالی چهار محال بافته می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :