نواحی و مناطق قالی بافی

دست بافت های ایل یلمه و طایفه اولاد

جنوب منطقه ی بختیاری محل اطراق و زیست طایفه ای از لرها به نام یلمه است که بافنده های آن فرش هایی در سبک هندسی و مغایر طرح های بختیاری بافته و به بازارهای شهرکرد ، اصفهان و حتی شیراز عرضه می کنند. تار و پود فرش ها از پشم و اندازه های آن از پشتی تا فرش های 8 متری متغیر است.

 

بافت کناره هایی با ابعاد متوسط نیز در بین آنها رواج قابل توجهی دارد. رنگ های به کار رفته در فرش های این طایفه به طور معمول آبی روشن ، آبی سرمه ای ، قهوه ای ، خاکستری ، قرمز عنابی و سفید نخودی است. گاهی قالیچه های خود رنگ نیز توسط بافنده های یلمه بافته می شود.

در بین طایفه ی دیگری از لرها به نام اولاد ، که سرزمین های مجاور ایل یلمه محل زیستن آنها است ، قالی بافی در کیفیتی پایین تر از دست بافت های یلمه تا حدودی رواج دارد.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :