در حاشیه

فرصتی تاریخی برای فرش بیرجند

اواخر این هفته روزهای چهارم و پنجم آذر ماه دو همایش ملی دانشجویان فرش و فرش خراسان جنوبی به همت انجمن علمی فرش ایران ، دانشگاه بیرجند و دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی در بیرجند برگزار می گردد.


واضح و مبرهن است که فرشبافی در بیرجند و سایر مناطق استان خراسان جنوبی سابقه تاریخی دارد. هنرصنعت فرش دستباف قبل از هر موضوع دیگری فلسفه وجودی مربوط به اقلیم آن است که بسیاری از مناطق روستایی و عشایری استان دارای اقلیم خشک و خشن بوده و پتانسیل های محدودی را در بخش کشاورزی و دامپروری دارا هستند، به رغم اهمیت فرش در اقتصاد بیرجند در سالهای اخیر به دلایل مختلف بالاخص محدود شدن صادرات فرش از میزان تولید فرش اعم از کیفی و کمی کاسته شده و حضور فرش در اقتصاد این منطقه به طور چشمگیری کاسته شده است.
خاطرم هست تا اوایل دهه 80 بازار فرش بیرجند شاهد حضور موثر مشاغل مرتبط با فرش بوده، چند فروشگاه مشغول فروش مواد رنگزا، تعداد کثیری فروشنده نخ و خامه قالی در اطراف میدان امام حضور پررنگ فرش را به انحای مختلف شاهد بودیم. امروزه از اول تا آخر بازار بیرجند فقط یک فروشگاه نخ فروشی باقی مانده و روستاهایی که اقتصاد غالب آنها اقتصاد فرش بوده به ندرت چند دار قالی دیده می شود.
لذا اکنون که دو همایش در سطح ملی با حضور پررنگ فعالان فرش ایران برگزار می گردد فرصتی تاریخی برای دست اندرکاران و متولیان فرش بیرجند فراهم گردیده تا فرش این منطقه دوباره جهش را آغاز نماید چراکه به قول همشهریان گلم قالین استخوان فیل است! ممکن است ایامی را در رکود بگذراند اما دوباره اوج خواهد گرفت انشالله.

عبدالله احراری

منبع :