اخبار فرش

تولید سالانه 200هزار متر مربع فرش دستباف در یزد

سالانه دویست هزار متر مربع فرش دستباف در استان یزد تولید می شود.


رئیس اداره فرش سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان یزد بهتابناک یزد،گفت: در استان یزد چهل هزار بافنده فعال در چهل و هفت کارگاه متمرکز،غیرمتمرکز و خانگی فرش دستباف اشتغال دارند.
نبی زاده به صادرات عمده فرش یزد به کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس اشاره کرد و افزود:به طور میانگین سالانه هزاوهفتصد مترمربع فرش دستباف صادر می شود که بیش از صدو پنجاه هزاردلار ارزآوری برای استان دارد.
وی گفت:ده شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی در استان یزد فعال است که یک چهارم بافنده های استان را تحت پوشش دارند.
نبی زاده افزود: فرش دستباف استان یزد با سیاستگذاریهای جدیدبه سمت ریز بافت شدن رفته به همین دلیل هنری تر و صادراتی تر شده است.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان یزد گفت : فرش دستباف یزد امسال به شماره هفت هزارونهصدو پنجاه و هفت به ثبت جهانی رسیده و فرش اردکان هم که ثبت ملی شده قرار است به زودی به ثبت جهانی برسد.

یزدی نیوز

منبع :