در حاشیه

فرصت ها و تهدیدها برای دانشجویان و دانش آموختگان فرش

چهارم آذر ماه سال جاری یعنی چهارشنبه همین هفته چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش آموختگان فرش کشور به همت انجمن علمی فرش ایران در بیرجند شهر فرهنگ و اندیشه و شهر قالی های خشتی ، ماهی ، سعدی و محرمات ، شهر کاج های همیشه سبز شهری که مدرسه شوکتیه آن بعد از دارالفنون تهران تاسیس شد برگزار می گردد.


بعنوان کسی که قریب به 20 سال از عمر خود را به تدریس در بسیاری از مراکز دانشگاهی مشغول بوده و معادل همین مدت نیز با عنوان دانشجوی رشته های مختلف اعم از علوم آزمایشگاهی ، فرش ، حسابداری و مدیریت بازرگانی در مراکز مختلف دانشگاهی مشغول به تحصیل بوده ازعان می کنم که دانشجوی فرش یکی از صادق ترین ، پاک ترین و مظلوم ترین دانشجویان در سطح کشور است.
حتی در معتبرترین مراکز دانشگاهی کشور شاهد تبعیض آشکار بین دانشجویان فرش با سایر رشته ها هستیم و دانشجویان این رشته هم از لحاظ سخت افزاری و هم نرم افزاری با محدودیتهای شدیدی مواجه هستند . کارگاه های آموزشی فرش اعم از طراحی ، رنگرزی و بافت اغلب فاقد استانداردهای لازم و بار اصلی هزینه های آن به عهده خود دانشجوست، منابع کتابخانه ای فرش محدود و از همین منابع محدود متاسفانه همگی آنان در کتابخانه ها یافت نمی شود.
تدریس بسیاری از دروس به اساتیدی سپرده می شود که نه تجربه کافی در زمینه فرش داشته و دارند ونه تحصیلات دانشگاهی مرتبط ، در نتیجه دانشجوی فرش یا دانشجوی شیمی می شود یا دانشجوی اقتصاد و در بهترین حالت ممکن است به دانشجوی نساجی نزدیک گردد.
چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش آموختگان فرش زمانی است تا فرصتها و تهدیدهایی برای دانشجویان و دانش آموختگان فرش مورد برسی قرار گیرد.
ادامه دارد...

عبدالله احراری

منبع :