در حاشیه

چالش ها و فرصت ها برای دانشجویان و دانش آموختگان فرش (2)

چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش آموختگان فرش چهارشنبه چهارم آذرماه در شهر دانشگاهی بیرجند برگزار می گردد. فرصتی هست که چالش ها و فرصت های فراروی دانشجویان و دانش آموختگان فرش کشور تامل و اندیشه بعمل آید.

بر هیچکس پوشیده نیست که حضور دانش آموختگان فرش در کشور کاملا ملموس و مشهور است ، اگرچه در بدو ایجاد مقاطع کاردانی و کارشناسی فرش در مراکز آموزش عالی برخی عزیزان حضور دانش آموختگان و تاثیر گذاری آنان بر فرش را تا همین حد هم پیش بینی نمی کردند اما واقعیت آن است که نسبت تاثیرگذاری این عزیزان به نسبت کل دانش آموختگان فرش کشور کم است به طوریکه اگر میانگین گرفته شود از هر کلاس 25 تا 30 نفره حداکثر 2 تا 3 نفرشان شغل مرتبط با فرش دارند و مابقی به طرف مشاغل دیگری روی آورده اند.
در تحلیل این موضوع باید عوامل مختلفی را ذکر کرد بخشی از موضوع به شیوه جذب دانشجو و عدم انگیزه برخی دانشجویان بر می گردد بسیاری از عزیزان دانشجوی فرش بدون شناخت از فرش و وضعیت و جایگاه شغلی آن و حتی بدون درنظر داشتن پتانسیل های بالقوه خود رشته فرش را انتخاب می نمایند و حتی برخی صرفا دنبال یک مدرک کارشناسی هستند !!
عامل دیگر که در قسمت اول این یادداشت توضیح داده شد نظام آموزشی و سرفصل های درسی این رشته هست، کیفیت برگزاری دوره های آموزشی عالی در مقاطع مختلف و سرفصل های درسی در نظر گرفته شده. به گونه ای نیست که دانش آموخته را به مهارت قابل قبولی برساند تا بازار تمایل به جذب دانش آموخته داشته باشد درنتیجه دانشجویانی می توانند حرفی را برای گفتن داشته باشند که در حین تحصیل اوقات فراغت خود را به کارورزی و اشتغال نزد اساتید با تجربه بگذرانند.
بخش مهم دیگر به نظام سنتی تولید فرش و سنت زدگی آن مربوط می گردد. واقعیت آن است که تغییر و تحول در تولید و تجارت فرش بسیار کند است و سنت زدگی بخش قابل توجهی از دست اندرکاران آن باعث گردیده که این بخش ورود جوانان و بالاخص دانش آموختگان فرش را نه بعنوان یک فرصت برای احیای فرش ایران بلکه بعنوان یک تهدید برای فروپاشی نظام تولید و تجارت خود داشته و در حد توان خویش نه تنها همکاری برای جذب دانش آموختگان فرش نمی کند که حتی چوب لای چرخ فعالیت این عزیزان هم میگذارند!

عبدالله احراری

منبع :