اخبار فرش

بازارچه صنایع دستی شهرستان تأسیس و راه اندازی می‌شود

رییس اتاق اصناف شهرضا گفت: حدود یک سال از تأسیس اتحادیه فرش دستباف و صنایع دستی در شهرضا می‌گذرد، در حال حاضر 70 واحد فعال در بافت فرش و گلیم و 5 هزار عضویت کارگاه‌های موجود در منازل سطح شهرستان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری داشنجویان ایران(ایسنا) منطقه اصفهان در شهرضا، ابراهیم سبزواری در جلسه بررسی وضعیت صنایع دستی شهرضا عنوان کرد: در حال حاضر 850 نفر از هنرمندان عضو اتحادیه فرش دستباف و صنایع دستی شهرضا تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.

وی افزود: به دنبال رایزنی‌های انجام شده و برای حمایت از صنایع دستی شهرستان،به دنبال جداسازی بخش صنایع دستی و رسمیت فعالیت آن در قالب اتحادیه جدیدی هستیم که تاکنون از 18 واحد کارگاه صنایع دستی شهرستان، حدود 37 نفر برای عضویت در اتحادیه صنایع دستی ثبت نام کرده‌اند.

رییس اتاق اصناف شهرضا تصریح کرد: در صورت موافقت کمیسیون نظارت اداره صنعت معدن تجارت، اتحادیه صنایع دستی جدا و در قالب اتحادیه مستقلی ادامه فعالیت می‌دهد.

سبزواری گفت: بازارچه صنایع دستی شهرستان در حال تأسیس و راه اندازی است و به دنبال تکمیل زیر ساخت‌های موجود در محل ساختمان جدید اتاق اصناف ایجاد می‌شود.

وی عنوان کرد: مبلغ مقرر قانونی برای صدور پروانه فعالیت 10 میلیون ریال است که در حال حاضر برای حمایت از بخش صنایع دستی، این مبلغ برای متقاضیان ایجاد کارگاه‌های صنایع دستی یک میلیون ریال تصویب شده است.

خبرگزاری ایسنا

منبع :